Het Bijtje 

pedagogische kinderopvang  

Waarom Het Bijtje? 

Anders dan bij een kinderdagverblijf is er slechts één gezicht dat iedere dag hetzelfde is. Dit geeft het kind een veilig en vertrouwd gevoel. Bij een reguliere kinderopvang, zoals een kinderdagverblijf, staan er meestal meerdere leidsters op een groep en werken leidsters wellicht parttime waardoor er op verschillende dagen andere leidsters zijn.

Persoonlijke en voldoende aandacht voor ieder kind.

Een gastouder is gebonden aan een maximum aantal kinderen en dit geldt ook nog eens voor kinderen in een bepaalde leeftijdscategorie. Het is dus altijd kleinschalig en erg persoonlijk. In feite zoals een gezin. Ik vind dit zelf erg gezellig voor de kinderen, want zo ontbijten en lunchen zij gewoon gezellig aan de eettafel en worden ze direct geholpen waar nodig. Ook met de zindelijkheidstraining kan ik als gastouder á la minute reageren als een kindje zou aangeven dat hij of zij moet plassen. Wanneer je kind overdag een slechte slaper is en soms wat extra aandacht vraagt om in slaap te komen is bij mij geen probleem.

Samen spelen en leren.

Een gastouder heeft de verantwoordelijkheid over maximaal 6 kinderen (inclusief eventuele eigen kinderen), waarvan de leeftijden evenwichtig zijn verdeeld. Een kinderdagverblijf in groepsvorm mag er maximaal 16 opnemen. Het nadeel van zo’n grote groep is dat het voor de leidsters vrijwel onmogelijk is om voor ieder kind individueel een activiteit te organiseren, dus zullen zij moeten meedoen met de groep. Bij een gastouder kan het kind veel meer zijn eigen ritme volgen en aan zijn eigen behoeftes voldoen. Ze kunnen dus samenspelen, maar als het kind behoefte heeft om zich even terug te trekken met een boekje op de bank kan dit ook prima. Door de kleinschaligheid vallen de signalen van het kind beter op en kan er daarom direct op worden ingespeeld.

Veilige omgeving.

Een geregistreerde gastouder vangt kindjes op in haar huis (kan eventueel ook in je eigen huis). Het huis moet aan bepaalde veiligheidsnormen voldoen en wordt ook periodiek gecontroleerd. Zo mag er bijvoorbeeld niet gerookt worden in huis en moeten er verschillende rookmelders aanwezig zijn in huis en zo zijn er meer van dit soort regels.

 Je kind voelt zich meer op zijn gemak bij een gastouder.

De Universiteit van Leiden heeft een onderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat kinderen in de gastouderopvang een hogere mate van welbevinden ervaren dan kinderen in het kinderdagverblijf. Dit komt met name door het feit dat de geluidsniveaus bij de gastouder lager zijn, de sensitiviteit van de gastouder hoger is en de groepsgrootte kleiner is dan bij een kinderdagverblijf. Hierdoor voelen zij zich meer op hun gemak en genieten zij meer van de activiteiten waarmee ze bezig zijn.

Kinderen zijn gezonder bij een gastouder.

Uit onderzoek van het RIVM en het Universitair Medisch Centrum Utrecht blijkt dat  kinderen die worden opgevangen door een gastouder tot 70% minder ziek zijn dan op een kinderdagverblijf. Dit komt omdat kinderen bij een gastouder in kleinere groepen worden opgevangen en slechts door één vertrouwd gezicht. Wel zo prettig, want wie ligt er uiteindelijk weer een hele nacht wakker van een ziek kind en kan de volgende dag een vrije dag opnemen? Juist ja! Uit hetzelfde onderzoek kwam ook naar voren dat vaker ziek zijn NIET bijdraagt aan een hogere weerstand.

Gastouderopvang is professionele kinderopvang.

Geregistreerde gastouders zijn professionele opvoeders. Zij beschikken over een diploma in de ‘zorg en welzijn’ of pedagogiek en hebben het certificaat ‘Eerste Hulp aan Kinderen’. Daarnaast moet iedere gastouder in het bezit zijn van een Verklaring omtrent het Gedrag. Indien de opvang bij de gastouder thuis plaatsvindt, bezitten alle volwassen huisgenoten er ook één. Een gastouder wordt periodiek geëvalueerd door het bureau en de vraagouders en wordt professioneel begeleid door het gastouderbureau.
E-mailen
Bellen
Info